Fordjupningskurs

Klassisk yoga og meditasjon
100 timar (4 helger + 1 veke)

Kurset har hovudvekt på eigenpraksis og relevant teori. Dette er for deg som vil dukke djupare og lære meir om yoga som praksis, filosofi og fag.

29.000,-
Bøker, kost og logi kjem i tillegg.

INNHALD

Praksis

 • Asana
 • Pranayama
 • Meditasjon
 • Avspenning
 • Observasjon

Teori

 • Tanken bak praksis
 • Viktige begreper, retningar og linjer.
 • Leseliste
 • Diskusjon
 • Yogaens rolle før og nå.
 • Heimeoppgåver

Hovudlærar: Ingebjørg K. Vesaas

Eg velger å halde fordjupningar med få elevar, slik at det blir ei tett og personleg oppfølging av kvar enkelt deltakar. Eg er opptatt av kvalitet framfor kvantitet, derfor legg eg mykje stolhet i faget og at det ikkje blir utvatning av denne kunnskapen.

Mitt mål er å veilede og styrke deltakerane i eigenpraksis så ein står støtt i vidare læring og utvikling innanfor faget.

PRAKTISK INFO

Samlingane er i Larvik. Vegetarisk lunsj inkl. laurdag og sundag på helgesamlingane. 2024-kullet er igang.

Samlingane:
Fredag – sundag kl. 10 – 17 ( 19) inkl. pauser og oppgåver.
Måndag – fredag kl. 09 – 15 inkl. pauser og oppgåver.

Datoar 2025: 7.-9. mars, 9.-11. mai, 23.-27. juni, 29.-31.august og 10.-12. oktober.

Overnatting:
Det fins alternativ i ulike prisklasser.

Ta kontakt med meg om du har spørsmål på 470 27 764
eller ivy@ingebjoergvesaas.no

Eg held også ei 200t grunnutdanning i Tradisjonell yoga sammen med Anita Abrahamsen. For meir info sjå https://indrestillhet.com/utdanninger-og-fordypningskurs-2/tradisjonell-klassisk-yoga-grunnutdanning/ . Fordjupningskurset er det perfekte forkurset til denne.

Tilbake til kurslisten

Kanskje du også er interessert i Italia-retreaten?

« Eg vil ha «The real deal» liksom, og det får eg av Ingebjørg. Etter fordjupningskurset skjønnar eg også at Ingebjørg leverer på filosofien bak håndverket sitt. Ho byr raust på eigen erfaring, er jordnær, trygg, uhøgtidleg og leiken i tilnærminga si. Her er det berre så godt å vera.»

Yngvil Wendelbo (grafiker)